Huisregels

Besteltermijn
Om teleurstellingen te voorkomen dienen bestellingen
uiterlijk 5 dagen voor leverdatum bij ons bekend te zijn.

Betalingstermijn
Betalingen binnen 8 dagen na factuurdatum contant of
via rekeningnummer NL42 RABO 011.96.92.643

Algemeen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.
Prijswijzigingen en productveranderingen voorbehouden